top of page

Internationella

Lyceumklubben i

Stockholm

 
 
IMG_7224.JPG

Foto: Eva-Karin Gyllenberg

AKTUELLT

OBS! Anmälningstiden för Kulturdagarna i Aten har förlängts till

den 22 februari 2023.

Kulturdagar i Aten 10 - 14 maj 20213

Lyceumklubbar finns i 17 länder, från Sverige i norr till Nya Zeeland i söder.
Förutom internationella kongresser, då bl.a. styrelse (BCI) för kommande mandatperiod utses, ordnas mellanliggande år s.k. kulturdagar. Värdlandet inbjuder då alla medlemmar att tillbringa några dagar tillsammans.
Programmet har kulturell inriktning och är ett bra tillfälle att under trivsamma former få ta del av den lokala kulturen samt att träffa ”Lyceumsystrar” från olika delar av världen.


I maj 2023 ordnar klubben i Aten kulturdagar. Program och övrig information finns på www.lyceumclub-cultural.org

Anmälan sker individuellt. Vi i styrelsen kan inte åta oss att samordna gemensam resa. Trevligt vore om någon från vår klubb deltar. Anmälningstiden går ut den 31 januari 2023.

 

International Association of Lyceum Clubs

Lyceumklubben i Stockholm är ansluten till Lyceumklubbarnas internationella organisation, International Association of Lyceum Clubs (IALC), vilket ger medlemmarna tillgång till ett unikt nätverk över hela världen. IALC består av 73 internationella klubbar i 17 länder (Europa, Australien, Nya Zeeland). I organisationens nyhetsbrev (lyceumclubs.org/international-newsletters) skriver olika klubbar om sin verksamhet.

 

Varje vår ordnar en av klubbarna ett möte i sitt land för alla medlemmar i de internationella klubbarna. Då ordnas kulturdagar med utflykter, middagar och andra gemensamma aktiviteter. Vart tredje år hålls en kongress med föredrag, utflykter, middagar och andra kulturella inslag samt resor före och efter kongressen i den organiserande klubbens land.

Lyceumklubben i Stockholm har en vänklubb i Bretagne.

Den svenska lyceumklubben har varit värd för de årliga mötena vid tre tillfällen, 1984, 2003 och 2011. Den svenska klubben stod värd för den internationella Lyceumklubbens Kongress 1959 och 2019.

Ni kan läsa det internationella nyhetsbrevet här.

Styrelse 2022

Marie-Louise Lagergréen, ordförande
Christina Bratt, internationella frågor, it-frågor
Turanka Grandinson, sekreterare
Maria Lindblad, skattmästare
Karin Petrén, medlemmar
Agneta Lundeberg, klubbmästare
Anna Törngren, arkiv

Beth Meurling, suppleant, program

Anita Hedberg, suppleant

Ann Thorstensson, suppleant

 

Medlemskap

Ansökan om att bli medlem i klubben kan göras efter att den ansökande har varit gäst på ett möte, alltså medbjuden av en medlem. Ansökningblankett kan erhållas vid detta tillfälle. Ansökan skall tillstyrkas av två medlemmar i klubben. Frågor om medlemskap hänvisas till medlemsansvarig.

bottom of page