Internationella

Lyceumklubben i

Stockholm

 
 
IMG_7224.JPG

Foto: Eva-Karin Gyllenberg

Om oss

 

Lyceumklubben är en förening för kvinnor med gemensamt intresse för konst, litteratur, vetenskap och sociala frågor och ett livslångt lärande. Genom sitt engagemang och nära samarbete med lyceumklubbar världen över, bidrar klubben till ökad vänskap över internationella gränser. Klubben ordnar träffar med föredrag, musikunderhållning och utflykter, och har även en bokklubb. Lyceumklubben har ca 200 medlemmar och träffas en gång i månaden.

 

Lyceumklubben i Stockholm bildades 1911 på initiativ av Kronprinsessan Margareta, och är den enda lyceumklubben i Sverige. Den är inspirerad av den klubb som den engelska författarinnan och konstnärinnan Constance Smedley grundade i London 1903.

Läs mer om vår historia här.

 

International Association
of Lyceum Clubs

Lyceumklubben i Stockholm är ansluten till Lyceumklubbarnas internationella organisation, International Association of Lyceum Clubs (IALC), vilket ger medlemmarna tillgång till ett unikt nätverk över hela världen. IALC består av 73 internationella klubbar i 17 länder (Europa, Australien, Nya Zeeland). I organisationens nyhetsbrev (lyceumclubs.org/international-newsletters) skriver olika klubbar om sin verksamhet.

 

Varje vår ordnar en av klubbarna ett möte i sitt land för alla medlemmar i de internationella klubbarna. Då ordnas kulturdagar med utflykter, middagar och andra gemensamma aktiviteter. Vart tredje år hålls en kongress med föredrag, utflykter, middagar och andra kulturella inslag samt resor före och efter kongressen i den organiserande klubbens land.

Lyceumklubben i Stockholm har en vänklubb i Bretagne.

Den svenska lyceumklubben har varit värd för de årliga mötena vid tre tillfällen, 1984, 2003 och 2011. Den svenska klubben stod värd för den internationella Lyceumklubbens Kongress 1959 och 2019.

Ni kan läsa det internationella nyhetsbrevet här.

Styrelse 2021

- Marie-Louise Lagergréen, ordförande
- Christina Bratt, vice ordförande och ansvarig för internationella frågor
- Turanka Grandinson, sekreterare
- Maria Lindblad, skattmästare
- Anita Hedberg, bitr. skattmästare
- Ingrid Strömberg, programansvarig
- Karin Petrén, medlemsansvarig
- Agneta Lundeberg, klubbmästare
- Beth Meurling, Bulletinansvarig
- Anna Törngren, arkivansvarig

 

Medlemskap

Ansökan om att bli medlem i klubben kan göras efter att den ansökande har varit gäst på ett möte, alltså medbjuden av en medlem. Ansökningblankett kan erhållas vid detta tillfälle. Ansökan skall tillstyrkas av två medlemmar i klubben. Frågor om medlemskap hänvisas till medlemsansvarig.