top of page

Vår historia

 

Lyceumklubbarnas historia börjar 1902 då den unga konstnärinnan och författarinnan Constance Smedley (1875-1941) flyttade från Birmingham till London. Hon kom i kontakt med arbetande kvinnor som behövde försörja sig själva och ville utvecklas till självständiga individer. I det viktorianska England var det inte vanligt och det fanns inget forum för dessa kvinnor där de kunde mötas, diskutera och utbyta erfarenheter. Under namnet ”Lyceum-club” grundade hon 1903 en förening i London och bjöd in unga kvinnor som var intresserade av kultur, vetenskap och välgörenhet.

 

Lyceum kommer från gammalgrekiskans Lykeion som betyder en plats där man förkovrar sig inom de fria konsterna. En god vän till Constance Smedley från USA föreslog namnet Lyceum, ett namn som just då var mycket aktuellt i New York på föreningar för diskussioner och föredrag.

 

I den tidens anda kom föreningen att erbjuda en syntes av kvinnoemancipation, kultur och kosmopolitisk kontakt. Redan från början ville Constance Smedley skapa ett internationellt nätverk. 1905 grundades Lyceumklubben i Berlin och snart därefter i Dresden. 1906 grundades Lyceumklubbarnas Internationella organisation (International Association of Lyceum Clubs, IALC), som verkar på tre språk, engelska, franska och tyska.

 

Lyceumklubben i Stockholm bildades 1911 på dåvarande Kronprinsessan Margaretas initiativ. Hon deltog i klubbens första möte den 6 december 1911 och föreslog då att klubben, liksom den i London, skulle skaffa en egen våning eller hus. Redan vid första sammanträdet garanterades 21 500 kronor av medlemmarna till detta ändamål. Förslaget bifölls dock inte utan man hyrde våningar för att idag inte ha någon egen lokal alls. Antalet medlemmar uppgick 1911 till 80 och idag har klubben ca 200 medlemmar.

 

Kronprinsessan Margareta intresserade sig mycket för klubben och stödde den på alla sätt. Idag hedrar Drottning Silvia oss med att vara klubbens höga beskyddarinna.

bottom of page